Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
25 lutego 2013
II Mistrzostwa Polski OIA w Piłce Nożnej Halowej

W dniu 13 kwietnia 2013 roku w Łęczycy po raz drugi w Łęczycy odbędą się Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. To już drugie mistrzostwa OIA organizowane przez Hurtap Łęczyca. W tym roku łęczycki klub również występuje jako organizator techniczny, będący partnerem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, która zgodnie z regulaminem jako aktualny mistrz Polski podjęła się organizacji tegorocznych zawodów.

Pomysłodawcami Mistrzostw Polski są mgr farm. Jakub Płaczek – członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bydgoszczy oraz mgr farm. Wiktor Napióra – Prezes Zarządu Hurtap SA, którzy nie kryją nadziei, iż turniej spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem wśród farmaceutów.

Patronat honorowy nad tegorocznymi mistrzostwami objął Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w Hali Sportowej Gimnazjum w Łęczycy.

Biuro zawodów prowadzi Anna Straszewska, tel.: 024 721 05 30, kom.: +48 665 750 778, e-mail: anna.straszewska@hurtap.com.pl

 

Pisemne zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach będą przyjmowane najpóźniej do 15 marca 2013 roku. Szczegóły dotyczące Mistrzostw i trybu zgłaszania udziału zawarte są w regulaminie.

 

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK II MISTRZOSTW POLSKI OKRĘGOWYCH IZB APTEKARSKICH

Cel: popularyzacja piłki nożnej halowej oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Mistrza Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w piłce nożnej halowej.
Termin: 13 kwietnia 2013r.
Miejsce: Hala Sportowa Gimnazjum w Łęczycy, ul. Szkolna 4
Organizator: Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi
Organizator techniczny: Klub Sportowy Hurtap Łęczyca

Uczestnictwo:

 • warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie do dnia 15 marca pisemnego zgłoszenia na adres: anna.straszewska@hurtap.com.pl oraz wpłata wpisowego w wysokości 200 zł na konto Klubu Sportowego Hurtap Łęczyca, nr konta: 36 1020 3440 0000 7102 0067 8334.

 • drużyna może zgłosić do udziału w turnieju maksymalnie 12 zawodników, trenera + kierownika

 • w turnieju mogą brać udział farmaceuci legitymujący się aktualnym prawem wykonywania zawodu, reprezentujący Izbę, której są członkami. Formularz zawierający imienny skład drużyny potwierdza Prezes lub Wiceprezes OIA poprzez swoją pieczęć i podpis. Istnieje możliwość połączenia dwóch OIA w przypadku problemów ze skompletowaniem składu. Istnieje również możliwość wystawienia przez jedną OIA dwóch drużyn.

 • każdy zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. Dopuszcza się badania lekarskie dostarczone na imiennej liście zbiorczej.

 • ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków drużyny dokonują we własnym zakresie.

System rozgrywek:

 • obowiązują przepisy PZPN

 • czas gry wynosi 2x15 minut

 • gra systemem każdy z każdym

 • o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę podczas rozgrywek wg klucza:

- 3 punkty za zwycięstwo
- 1 punkt za remis
- 0 punktów za porażkę

 • w przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje:

- wynik bezpośredniego spotkania,
- korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach turnieju,
- ilość zdobytych bramek we wszystkich meczach turnieju,
- losowanie.

 • za zajęcie I, II i III, IV miejsca przewidziano pamiątkowy puchar. Ponadto w turnieju zostanie wyłoniony:

- król strzelców
- najlepszy zawodnik
- najlepszy bramkarz

Zasady gry, naruszenie przepisów:

 • Zawodnik ukarany czerwoną kartką lub dwoma żółtymi nie może brać udziału w następnym spotkaniu

 • drużyna, która w trakcie trwania turnieju nie przystąpi do meczu lub zrezygnuje z udziału w turnieju zostaje zdyskwalifikowana a wyniki rozegranych przez nią spotkań zostają zweryfikowane na korzyść przeciwnika 5:0

 • obowiązuje jednolity strój piłkarski, zawodnicy występują z numerami na koszulkach wg dostarczonej listy zgłoszeń przez cały czas trwania turnieju

 • listę zawodników dostarcza opiekun zespołu przed pierwszym meczem

 • w turnieju zawodnicy biorą udział na własną odpowiedzialność. W przypadku zdarzeń losowych (kontuzja) nie będą z tego tytułu rościć zadość uczynienia od organizatora

 • za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodników danego zespołu odpowiada dany zespół

 • decyzje sędziów w trakcie trwania spotkania są definitywne

 • ewentualne sytuacje sporne będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 15 minut po zakończeniu spotkania. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej i nieodwołalnej decyzji w sprawie.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji gdy uzna to za konieczne.

komentarzy /0/
Skomentuj