Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
21 lipca 2015
Nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne

Zmiany do ustawy Prawo farmaceutyczne, które weszły w życie w dniu 12 lipca 2015r. nakładają na Apteki nowe obowiązki w zakresie zamawiania leków w hurtowniach, a mianowicie:

1) składanie zamówień na produkty lecznicze na receptę (RX - refundowane i RX - pełnopłatne) oraz wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego podlegające refundacji, w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej,

2) przekazywanie niezwłoczne do Głównego Inspektora Farmaceutycznego otrzymanej z hurtowni kopii odmowy realizacji zamówienia na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne znajdujące się na liście produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP,

3) archiwizowanie wszystkich zamówień oraz odmów przez okres 3 lat i udostępnianie ich na żądanie organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

HURTAP SA wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Aptekarzy wprowadził rozwiązania informatyczne, zgodne z wymogami znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne, które nie zakłócają dotychczasowego procesu realizacji zamówień z Aptek.

W tym celu HURTAP SA udostępnił również adresy mailowe, pod którymi Apteki mogą składać zamówienia dotyczące leków Rx:
Oddział Łęczyca: zamowieniarx.leczyca@hurtap.com.pl;
Oddział Głogów: zamowieniarx.glogow@hurtap.com.pl;
Oddział Tychy: zamowieniarx.tychy@hurtap.com.pl;
Oddział Gdańsk: zamowieniarx.gdansk@hurtap.com.pl.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Przedstawicielem HURTAP SA lub z Dyrektorem ds. Aptek Agnieszką Jaros pod nr tel. 24 721 25 13 wew. 140.

komentarzy /0/
Skomentuj