Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
11 czerwca 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11 czerwca 2005r. w Pałacu Poznańskich w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na spotkaniu zostało zatwierdzone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok.

Akcjonariusze udzielili absolutorium Prezesowi Zarządu Wiktorowi Napiórze i Członkom Rady Nadzorczej.
komentarzy /0/
Skomentuj