Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
30 grudnia 2011
Ważna informacja dla właścicieli aptek

Z dniem 1 stycznia 2012 roku tj. z wejściem w życie Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. U z 2011 r., nr 122 poz. 696) warunki handlowe na produkty podlegające refundacji ze środków publicznych ulegają z mocy prawa dostosowaniu do zapisów wskazanej Ustawy.

komentarzy /0/
Skomentuj