Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
23 lutego 2016
Wiktor Napióra Człowiekiem Roku 2015 Powiatu Łęczyckiego

Mamy zaszczyt poinformować, że Wiktor Napióra – Prezes Zarządu HURTAP SA został Człowiekiem Roku 2015 Powiatu Łęczyckiego.

O ten zaszczytny tytuł rywalizowało aż ośmiu kandydatów, na których głosować można było w Plebiscycie Dziennika Łódzkiego od 22 stycznia do 12 lutego. Miano Człowieka Roku 2015 Powiatu Łęczyckiego trafiło do Prezesa Zarządu HURTAP SA - Wiktora Napióry, który zdobył największą ilość głosów.

Mgr farm. Wiktor Napióra – założyciel i Prezes Zarządu HURTAP SA, firmy z 25-letnią tradycją, o zasięgu ogólnopolskim zajmującej się dystrybucją leków. Prężnie działająca i stale rowijająca się firma pod wodzą Prezesa Napióry od blisko ćwierć wieku jest jednym z największych pracodawców w regionie, co ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy miasta i podnosi jakość życia jego mieszkańców. Wiktor Napióra aktywnie uczestniczy w życiu miasta, wspiera finansowo różne inicjatywy kulturalno-sportowe dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem imprez dla dzieci i młodzieży. Wspomaga instytucje działające w regionie - szczególnie szkoły i przedszkola, a także wszelkie działania na rzecz lokalnej społeczności: pikniki zdrowia, koncerty i imprezy sportowe. Każdego roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazuje upominki dla najbiedniejszych dzieci, wspiera akcję „Szlachetna Paczka”, pomaga niewidomym, cukrzykom i członkom PCK przekazując niezbędne leki, materiały opatrunkowe oraz sprzęt medyczny. Wiktor Napióra aktywnie wspiera także akcję PAT „Profilaktyka a Ty”, której celem jest tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień, a także angażowanie młodzieżowego wolontariatu we wszelkie działania mające na celu zmniejszanie zjawisk uzależnień wśród młodzieży. Przywiązuje ogromną wagę do zdrowego trybu życia i tym samym bardzo czynnie promuje aktywność fizyczną w różnych dziedzinach sportowych takich jak futsal, fitness, żeglarstwo, narciarstwo, rowery, itp. Od blisko 20 lat prowadzi Klub Sportowy, w którym dzieci i młodzież mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach treningowych oraz brać udział w wielu turniejach na różnych szczeblach, rozwijając przy tym swoje pasje i umiejętności. Za działalność charytatywną na rzecz mieszkańców Łęczycy i okolic, a w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży Wiktor Napióra w 2015 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca. Tytuł ten został nadany przez Radę Miasta na wniosek łęczyckiej młodzieży.

Serdecznie gratulujemy!!!

komentarzy /1/
Skomentuj
Bartosz Kaczmarczyk
2016-03-01 15:17:48
Proszę przyjąć moje szczere gratulacje!