Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Nagrody i certyfikaty

 

< powrót do listy
29 kwietnia 2015
HURTAP SA uhonorowany tytułem Lidera Efektywności (2006)


HURTAP SA uhonorowany tytułem Lidera Efektywności w III edycji rankingu najefektywniejszych firm.

Ranking najefektywniejszych firm przygotowany został po analizie wyników finansowych 475 największych polskich firm, pod względem przychodów osiągniętych w 2005r.

Najczęściej stosowaną przez inwestorów miarą efektywności jest wskaźnik ROCE (return on capital employed). Właśnie on stał się podstawą rankingu, przygotowanego przez ekspertów firmy Kolaja & Partners. Wskaźnik ten został zdefiniowany jako stosunek zysku ze sprzedaży do wielkości zaangażowanego w firmę kapitału określonego jako suma majątku trwałego i obrotowego

Pozycja na liście rankingowej zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od jakości zarządzania. Składa się na nią wiele elementów: dobra struktura organizacyjna, kwalifikacje kadry zarządzającej, jasno stawiane i egzekwowane cele dla całej organizacji i jej poszczególnych części, dostęp do właściwych informacji, szybkość podejmowania decyzji itp.

Pośród 100 najbardziej efektywnych polskich firm HURTAP SA zajął trzecią pozycję i udowodnił, że kluczem do sukcesu w dziedzinie efektywności jest osiąganie najlepszych wyników w wielu obszarach jednocześnie.

komentarzy /0/
Skomentuj